Par TITC

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC) ir akreditēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas dibināta 2002. gada martā un reģistrējusies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā kā izglītības iestāde. 
Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
Iestādes mērķis ir nodrošināt stratēģiski izplānotu mūžizglītības procesa attīstību, atbilstoši katra cilvēka profesionālās un radošās izaugsmes vajadzībām.
     TITC uzdevumi:
  • Koordinēt, plānot un organizēt kvalitatīvu pieaugušo izglītības darbu.
  • Organizēt apmācību, piedāvājot formālās, neformālās un profesionālās izglītības programmu īstenošanu pieaugušajiem.
  • Organizēt interesentiem apmācību seminārus un kursus.
  • Organizēt individuālo apmācību.
  • Organizēt ar pieaugušo izglītību saistīto projektu izstrādi un finansējuma piesaisti.
Jēkabpils TITC strādā atbilstoši Latvijas Republikas izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un likumdošanai, Jēkabpils TITC nolikumam, Iekšējās kārtības noteikumiem un Jēkabpils TITC Stratēģiskajai rokasgrāmatai. Centra organizēto izglītības procesu reglamentē Jēkabpils TITC nolikums izglītības programmu realizācijai.

Projekta Latvija@Pasaule ietvaros 2005.gadā TITC ir izveidots sertificēts Microsoft Unlimited Potential mācību centrs.  TITC darbojās ECDL (Eiropas datorprasmes sertifikāts)  testēšanas centrs, kurā ikviens iedzīvotājs var nokārtot nepieciešamos testus un iegūt ECDL sertifikātu.