Es fondu mācības pieaugušajiem

   

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs aicina pilnveidot profesionālo kompetenci, ar ES fondu  un valsts līdzfinansējumu, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. 3.pieteikšanās kārtā Latvijā 70 mācību iestādes piedāvā 443 izglītības programmas. Neformālās izglītības programmas vai profesionālās tālākizglītības programmas var izvēlēties 11 nozarēs.

Izglītības programma: "IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL)"
Iepriekšējā izglītība: Vēlamas priekšzināšanas Windows OS lietošanā
Pedagogs: Roberts Glaudiņš
Mācību ilgums: 1 mēnesis (36 h)
Grupas lielums: 5 - 12 personas
Norises laiki: P: 17:30 - 20:30; O: 17:30 - 20:30
Kopējā mācību maksa*: 162,00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 16,20 EUR

Izglītības programma: "Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība"
Iepriekšējā izglītība: Vēlamas priekšzināšanas Windows OS lietošanā                 
Pedagogs: Laura Rakova
Mācību ilgums: 1 mēnesis (20 h)
Grupas lielums: 5 - 12 personas
Norises laiki: O: 17:30 - 20:30; T: 17:30 - 20:30
Kopējā mācību maksa*: 90,00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 9,00 EUR

Izglītības programma: "Periodiskā apmācība transportlīdzekļa vadītājam (95.kods)"
Iepriekšējā izglītība: Atbilstoša pamatkategorijas (C, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E vai DE) vadītāja apliecība
Pedagogi: Jānis Kalniešs
Mācību ilgums: 1 nedēļa (35 h)
Grupas lielums: 5 - 20 personas
Norises laiki: P., O., T., C., Pk. 17:00 - 22:00
Kopējā mācību maksa*: 157,50 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 15,75 EUR

Izglītības programma: "Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā"
Iepriekšējā izglītība: Vēlama vidējā izglītība                      
Pedagogs: Anita Eglīte
Mācību ilgums: 2 mēneši (62 h)
Grupas lielums: 5 - 15 personas
Norises laiki: P: 17:30 - 20:30; T: 17:30 - 20:30
Kopējā mācību maksa*: 279,00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 27,90 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.