Es fondu mācības pieaugušajiem


 

Noslēgusies pieteikšanās 5. kārtas mācībām pieaugušajiem

Mācībām pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piektajā kārtā pieteikušies 19 893 iedzīvotāji. Kopā saņemti 28 930 mācību pieteikumi, jo daudzi iedzīvotāji pieteikušies vairāk nekā vienā izglītības programmā. Šobrīd uzsākta potenciālo mācību dalībnieku atbilstības pārbaude, un ne vēlāk kā līdz 2021. gada februāra beigām visām izglītības iestādēm jāuzsāk mācības.   

Populārākās  - IKT, uzņēmējdarbības, būvniecības nozares

5. kārtā mācību programmas piedāvātas 11 tautsaimniecības nozarēs. Lielākā daļa pieteikumu iesniegti IKT un elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē un uzņēmējdarbības nozarē, kurā izglītības programmas piedāvātas pirmo reizi projekta vēsturē. Trešā pieprasītākā bijusi būvniecības nozare.

Vispieprasītākās 5. kārtā izrādījušās uzņēmējdarbības nozares izglītības programmas “Grāmatvedība”  un “Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana”, kuras pabeidzot, var iegūt grāmatveža un namu pārziņa profesiju. Liela iedzīvotāju interese ir arī par IKT nozares izglītības programmu “Digitālais mārketings”.

Mācības uzsāks līdz februāra beigām

Līdz šī gada 15. novembrim Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pārbauda iedzīvotāju, kas pieteicās mācībām, atbilstību uzņemšanas nosacījumiem un pēc pārbaudes veikšanas informāciju nodos izglītības iestādēm. Tad tās sazināsies ar dalībniekiem par mācību procesa īstenošanas nosacījumiem, mācību grupu komplektēšanu un mācību līgumu slēgšanu. Izglītības iestādēm mācības jāuzsāk līdz 2021. gada 28. februārim. Ja iedzīvotājs ir pieteicies vairākās izglītības programmās, tad saziņā ar izglītības iestādēm būs jāizvēlas dalība vienā programmā.

Ja atsevišķās izglītības programmās izglītības iestādes saņems lielāku pieteikumu skaitu, nekā sākotnēji bija gaidīts, tad iestādei, izvērtējot savu kapacitāti, ir iespēja nokomplektēt papildu grupas un uzņemt visus interesentus, jo mācību dalībnieku skaits nevienā no programmām nav ierobežots. Ja izglītības iestādei tomēr nebūs iespēju nodrošināt visiem interesentiem mācību vietu, tad mācību pieteikumus izskatīs pēc prioritātes nosacījumiem un pieteikumu saņemšanas secības (detalizēta informācija šeit). Savukārt, ja kādā no izglītības programmām nebūs sasniegts nepieciešamais pieteikumu skaits, lai nokomplektētu mācību grupu, tad mācības var atcelt, bet projekta dalībnieki mācību grupu komplektēšanas laikā var izvēlēties apgūt izglītības programmu citā izglītības iestādē, kurā tiek piedāvāta izvēlētā izglītības programma, ja tajā ir brīvas vietas.

Nākamā pieteikšanās kārta gaidāma 2021. gada pirmajā pusē.