Es fondu mācības pieaugušajiem


Mācībām pieaugušajiem 4.kārtā pieteikušies vairāk nekā 14 000 iedzīvotāju


Pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ceturtās kārtas laikā mācībām pieteikušies 14 136 iedzīvotāji. Kopā saņemti 22 778 mācību pieteikumi, jo daudzi iedzīvotāji pieteikušies vairāk nekā vienā izglītības programmā. Ir pabeigta potenciālo mācību dalībnieku pārbaude un izglī'tības iestādēs sākusies mācību grupu komplektēšana. 2019.gada jūlija/augusta mēnesī tiek uzsākta izglītības programmu apguve visās mācību iestādēs.

Pieprasītākās mācības
Šoreiz pieteikšanās mācībām notika 12 tautsaimniecības nozarēs un pirmo reizi 8 mūžizglītības kompetencēs. Visvairāk mācību pieteikumu saņemti IKT un elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē (9275) un mūžizglītības kompetencēs (4988), kas kopā ir vairāk nekā 60% no visiem pieteikumiem.
Pieprasītāko izglītības programmu topa četriniekā ir trīs IKT nozares mācības - datu analīze un pārskatu sagatavošana (ar MS Excel u.c.), digitālais mārketings un projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban, kā arī komandas darba vadīšanas ABC, kas ir viena no mūžizglītības kompetencēm. Starp populārākajām programmām, kurās var iegūt profesiju, ir loģistikas darbinieks un šuvējs.

Dalības apstiprinājums
Pirms mācību grupu komplektēšanas un mācību uzsākšanas Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē un citos valsts reģistros tika pārbaudīta visu interesentu atbilstība uzņemšanas noteikumiem – vecums un nodarbinātības statuss uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, kā arī atbilstība prioritārās mērķauditorijas nosacījumiem.
Grupu komplektēšana un mācības sāksies pakāpeniski jūlijā un augustā, kad ar apstiprinātajiem dalībniekiem sazināsies izglītības iestāde, kurā pieteicās mācībām. Tiem iedzīvotājiem, kuri pieteicās mācībām vairākās izglītības programmās, grupu komplektēšanas laikā būs jāizvēlas vienas mācības, jo projekta laikā mācību iespējas var izmantot 1 reizi.
Ja kādā no izglītības programmām būs saņemts krietni lielāks pieteikumu skaits nekā sākotnēji prognozēts, izglītības iestādei, izvērtējot savu kapacitāti, ir iespēja atvērt papildu grupas un uzņemt visus interesentus, jo mācību dalībnieku skaits nevienā no programmām nav ierobežots, taču, ja šādu iespēju nebūs, tiks ņemtas vērā uzņemšanas priekšrocības un pieteikumu saņemšanas secība, par ko sīkāk šeit.
Savukārt izglītības programmās, kurās nebūs saņemts pietiekams iesniegumu skaits, lai atvērtu grupu, mācības var nesākties, taču strādājošie grupu komplektēšanas laikā var mainīt izglītības iestādi, kā arī mācību programmu, ja citās izglītības iestādēs līdzīgā vai citā programmā grupa tiek atvērta un tajā ir brīvas vietas.
Nākamo pieteikšanās kārtu plānots izsludināt 2020. gada sākumā. Aicinām sekot projekta jaunumiem www.macibaspieaugusajiem.lv un VIAA sociālo mediju kontos FacebookTwitter vai Draugiem.