Kontakti

Jēkabpils Izglītības pārvaldes struktūrvienība
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC)
Reģ.Nr.     90010213140
Adrese:    Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV5201
Tālrunis:   26101166
E-pasts:    titc@edu.jekabpils.lv

TITC norēķinu rekvizīti:
Jēkabpils novada pašvaldība
Reģ.Nr.      90000024205
Adrese:     Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV5201 
Tālrunis:   65236777; 65207305
Fakss:        65207304
E-pasts:     vpa@jekabpils.lv

AS „SEB BANKA”
kods: UNLALV2X
konts: LV87UNLA0009013130793

AS „Citadele–banka”
kods: PARXLV22
konts: LV29PARX0001051430001

AS „Swedbank”
kods: HABALV22
konts: LV75HABA0001401057077

AS „DnB Banka”
kods: RIKOLV2X
konts: LV22RIKO0002013192223

Darbinieki
Izglītības darba speciālisteInga Grīnberga      e-pasts: inga.grinberga@edu.jekabpils.lv