pirmdiena, 2017. gada 19. jūnijs

jauna ziņa


Strādājošiem iespējams pieteikties mācībām ar ES līdzfinansējumu 90% apmērā

 
Trešdien, 15. augustā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāk trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.Kopš pirmās pieteikšanās kārtas izsludināšanas pērn rudenī šajā projektā iesaistījušies jau vairāk nekā 8000 strādājošo. Mācību dalībnieku vidū 66% ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem, savukārt vairāk nekā trešā daļa ir vecumā no 45 gadiem, kas ir prioritārā projekta mērķauditorija. 10% visu izglītības ieguvēju ir vecumā no 56 gadiem, kas apliecina Latvijas darbaspēka gatavību mācīties mūža garumā.

Šajā kārtā vairāk nekā 100 dažādu prasmju 11 nozarēs
Kopumā šajā kārtā var izvēlēties apgūt ap 100 dažādas prasmes un kvalifikācijas, ko izglītības iestādes piedāvā mācīties vairāk nekā 400 dažāda garuma un satura izglītības programmās. Visvairāk mācību iespēju šajā kārtā ir elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un IKT nozarē, metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās, kā arī transporta un loģistikas nozarē. Piedāvāto mācību nozaru klāstā ir arī ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, kokrūpniecība, enerģētika, būvniecība, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, drukas un mediju tehnoloģijas, ķīmiskā rūpniecība, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība.


Kas var pieteikties?

Strādājošie un pašnodarbinātas personas:
·         vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
·         ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
·         jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā


Kam ir priekšrocības uzņemšanā?

 Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem.

o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
o   kvalificēti strādnieki un amatnieki
o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
o   vienkāršajās profesijās strādājošie
  • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

Kādas ir mācību izmaksas?
  • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
  • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas. 

Iesniedzamie dokumenti:

  • ar roku vai datorrakstā aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa, kuru var iesniegt izglītības iestādē klātienē vai nosūtot pa e-pastu (skenēta veidlapa vai tās fotokopija)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)


Sīkāka informācija: Majaslapās www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.lv