pirmdiena, 2017. gada 19. jūnijs

jauna ziņa

NĀC MĀCĪTIES!
5.oktobrī sākās pirmā pieteikšanās kārta mācībām vērienīgā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā, kurā strādājošie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem varēs paaugstināt savu profesionālo kompetenci, palielināt konkurētsspēju un veicināt darba produktivitāti. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, tai skaitā Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jēkabpils Tālākiglītības un informācijas tehnoloģiju centru š.g. 5.oktobrī uzsāk ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" (Nr.8.4.1.0/16/I/001) īstenošanu.

KAS VAR  PIETEIKTIES APMĀCĪBĀM?
Apmācībām var pieteikties strādājošie vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, tai skaitā strādājošie pensionāri.

Priekšrocības uzņemšanā ir sociālā riska nodarbinātajiem:
- vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, vienkāršajās profesijās strādājošie);
- vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam";
- bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

MĀCĪBU IZMAKSAS
Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts. Apmācību dalībnieks sedz 10% no mācību maksas.

Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu mācības ir bez maksas.

KĀ PIETEIKTIES APMĀCĪBĀM?
Pirmajā kārtā apmācībām var pieteikties no 2017.gada 5.oktobra līdz 2017.gada 6.novembrim. 

Pieteikšaņās notiek, iesniedzot klātienē, izvēlētajā izglītības iestādē:
1) mācību pieteikuma veidlapu;
2) izziņu par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (no pašvaldības sociālā dienesta). 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA:
Pieteikuma dokumentus var iesniegt Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā, Jaunā ielā 44, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums 12:00 – 12:30), tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: titc@titc.lv, T. 652 21333.

NEFORMĀLO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS (1.kārta) Jēkbpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā

Ziņas par pieaugušo izglītības projektu.