pirmdiena, 2017. gada 19. jūnijs


Komplektējam grupas kursiem.


Piedāvājam profesionālās kompetences pilnveides programmas pedagogiem.

Valsts izglītības attīstības aģentūrā līdz 30. novembrim izglītības iestādes varēja pieteikt izglītības programmas Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” septītajai kārtai. Plānots, ka strādājošo pieteikšanās mācībām 7. kārtā sāksies 20. janvārī, mācību uzsākšana plānota no 1.marta līdz 31.maijam.