Profesionālās kompetences pilnveide

21.novembrī, plkst. 11.00 notiks 5 stundu seminārs “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”. Seminārs paredzēts pārtikas jomā strādājošajiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr.545 no 29.09.2015. “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” prasību izpildi. Semināru vada Anita Eglīte. Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

26., 28.novembrī, 5. decembrī, plkst. 10:00 12 stundu kursi "Interaktīvās tāfeles rīku izmantošana mācību procesā pirmskolas izglītības iestādē. Pedagogiem bez priekšzināšanām" (A programma). Lektore Inga Grīnberga. Kursi notiek Jēkabpils TITC datorklasē.

27. novembrī, plkst 10:00 8 stundu kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā".  Kursi paredzēti izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Programa tiek īstenota pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.173 no 01.04.2014 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 6.punkta prasību izpildi. Lektore Dzintra Vanaga. Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.