Profesionālās kompetences pilnveide

  Kursi 2022. gada augustā


18. augustā, plkst. 10.00. "Produktīvs darbs ar Microsoft 365 izglītības iestādē", (A programma, 6 stundas), lektors Viktors Kudrjašovs. Kursi paredzēti izglītības iestāžu pedagogiem, lai pilnveidotu zināšanas un prasmes par Microsoft 365 rīkiem – profesionālo e-pastu un kalendāru, mākoņkrātuvi OneDrive, tiešsaistes sapulcēm paredzēto Ms Team un aptaujas rīku Microsoft Forms.

18., 19., 22., 23., 26. un 29. augustā, plkst. 9.00. Jauna programma! "Sociāli – emocionālā kompetence, konfliktoloģija, krīze – teorijā un praksē", (A programma, 32 stundas), lektore Lolita Terēze Nicmane. Kursu dalībnieki, papildinās, nostiprinās, dažādos, padziļinās individuālās prasmes un pieredzes mācību procesā, tai skaitā iemācīsies izprast un izmantot vairākas būtiskas saskarsmes spējas: spēja pieņemt cilvēkus tādus, kādi tie ir, nevis tādus, kādus mēs vēlētos, lai viņi būtu; spēja tikt galā ar problēmu, nedzīvot pagātnē; spēja uzticēties citiem; spēja iztikt bez aplausiem; spēja izturēties pret savējiem tikpat pieklājīgi kā pret svešiniekiem. Kursi notiek tiešsaistē (Zoom).

22. augustā, plkst. 10.00. "Audzināšanas loma efektīva mācību procesa nodrošināšanā" (A programma, 8 stundas), lektore Dzintra Vanaga. Programma tiek īstenota atbilstoši 2016.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība". Saskaņā ar šo noteikumu 11.4 punktu – pedagogs audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā pilnveido savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī. Kursi notiek tiešsaistē (MC Team).

23.augusts, plkst.10.00, 5 stundu kursi "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā", lektore Anita Eglīte. Kursi paredzēti pārtikas jomā strādājošajiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr. 545 no 29.09.2015. “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” prasību izpildi. Kursi notiek tiešsaistē (Zoom).

23. augustā, plkst. 10.00, 12 stundu kursu 1.daļa "Auklīšu (skolotāju palīgu) pedagoģiskās kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā", programma papildināta, paplašinot tēmu par pedagoģiju. Kursi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu auklītēm, lai palīdzētu mērķtiecīgi plānot ikdienas darbu ar bērniem, kas veicinātu bērnu emocionālo attīstību, uzlabotu auklīšu un bērnu sadarbību un sniegtu pozitīvas savstarpējās attiecības. Lektore Ineta Aizporiete. Kursi notiek tiešsaistē (MC Team).

24. augustā, plkst. 10.00. "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā" (A programma, 8 stundas), lektore Dzintra Vanaga. Kursi paredzēti izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Programma tiek īstenota pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.173 no 01.04.2014 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu" 6.punkta prasību izpildi. Kursi notiek tiešsaistē (MC Team).

25. augustā, plkst. 10.00. "Pirmās palīdzības pamatzināšanas" (A programma, 12 stundas). Lektore Marina Pučka, (sertificēta pirmās palīdzības apmācību speciāliste). Kursi notiek Jēkabpils 2.vidusskolā.

26. augustā, plkst. 10.00, 12 stundu kursu 2.daļa "Auklīšu (skolotāju palīgu) pedagoģiskās kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā", programma papildināta, paplašinot tēmu par pedagoģiju. Kursi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu auklītēm, lai palīdzētu mērķtiecīgi plānot ikdienas darbu ar bērniem, kas veicinātu bērnu emocionālo attīstību, uzlabotu auklīšu un bērnu sadarbību un sniegtu pozitīvas savstarpējās attiecības. Lektore Ineta Aizporiete. Kursi notiek tiešsaistē (MC Team).