Profesionālās kompetences pilnveide

29. janvārī, plkst 10:00 8 stundu kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā" (A programma). Kursi paredzēti izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Programa tiek īstenota pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.173 no 01.04.2014 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 6.punkta prasību izpildi. Lektore Dzintra Vanaga. Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

30. janvārī, plkst 10:00 8 stundu kursi "Auklīšu (skolotāju palīgu) pedagoģiskās kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā". Kursi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu auklītēm, lai palīdzētu  mērķtiecīgi plānot ikdienas darbu ar bērniem, kas veicinātu bērnu emocionālo attīstību, uzlabotu auklīšu un bērnu sadarbību un sniegtu pozitīvas savstarpējās attiecības. Lektore Ineta Aizporiete. Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. 
  
5. februārī, plkst.10.00 pirmā nodarbība 40 stundu kursiem "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā" (A programma). Kursi paredzēti speciālistiem, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Kursu piedāvājam vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, bāriņtiesu priekšsēdētājiem, bāriņtiesu priekšsēdētāju vietniekiem un bāriņtiesu locekļiem, sociālo iestāžu darbiniekiem, aprūpētājiem, jaunatnes lietu speciālistiem, psihologiem u.c. Kursu nodarbību dienas: 5., 10., 19. un 24. februāris. Lektore Dzintra Vanaga. Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

11., 13. un 20. februārī, plkst.10:00 12 stundu kursi "Interaktīvās tāfeles rīku izmantošana mācību procesā pirmskolas izglītības iestādē. Pedagogiem bez priekšzināšanām" (A programma). Lektore Inga Grīnberga. Kursi notiek Jēkabpils TITC datorklasē.