Izglītības darbiniekiem

Kursi izglītības iestāžu darbiniekiem augustā, septembrī:

 

26.augustā, plkst. 10:00, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas 8 stundu kursi "Produktīva skolas un ģimenes sadarbība bērna izglītībā un audzināšanā''
Kursi paredzēti izglītības iestāžu pedagogiem, klašu audzinātājiem, atbalsta personālam. Programma tiek īstenota atbilstoši 2016.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”, saskaņā ar šo noteikumu 11.4 punktu. Lektore Dzintra Vanaga. Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

27.augustā, plkst. 10:00, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas 8 stundu kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā".
Kursi paredzēti izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Programa tiek īstenota pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.173 no 01.04.2014 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 6.punkta prasību izpildi. Lektore Dzintra Vanaga. Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

6.septembrī, plkst. 10.00, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas 12 stundu kursi "Pirmās palīdzības pamatzināšanas".
Lektore Marina Pučka, (sertificēta pirmās palīdzības apmācību speciāliste). Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

13.septembrī, plkst. 10.00, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas 12 stundu kursi "Pirmās palīdzības pamatzināšanas".
Lektore Marina Pučka, (sertificēta pirmās palīdzības apmācību speciāliste). Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.


Augustā kursu norises plāns vēl var tikt papildināts.