Profesionālās kompetences pilnveide

 Kursi

21. decembrī, plkst. 10.00, 8 stundu kursi "Pārmaiņu laika izaicinājumu pārvarēšana un psiholoģiskā līdzsvara saglabāšana" (A programma). Kursa mērķis ir radīt pedagogu izpratni par krīzes laika izaicinājumiem, aktualizēt zināšanas par stresa un profesionālās izdegšanas pārvarēšanas paņēmieniem, veicinot psiholoģisko atveseļošanos un stiprinot personiskos resursus krīzes situāciju pārvarēšanā. Lektore Diāna Strause. Kursi notiek tiešsaistē.

22. decembrī, plkst. 10.00, 8 stundu kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā" (A programma). Kursi paredzēti izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Programma tiek īstenota pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.173 no 01.04.2014 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 6.punkta prasību izpildi. Lektore Dzintra Vanaga. Kursi notiek tiešsaistē.

21. un 22. decembrī, plkst 10:00 12 stundu kursi "Izdales materiālu sagatavošana nodarbībām izglītības iestādē (tai skaitā pirmsskolas)". (A programma). Kursi palīdzēs apgūt praktiskas iemaņas sagatavot, noformēt, pavairot izdales materiālus nodarbībām izglītības iestādē. Lektore Laura Rakova. Kursi plānoti klātienē, ja to ļaus epidemioloģiskā situācija valstī. Kursu norises vieta Jēkabpils 2.vidusskola. Vietu skaits ierobežots.