Kursi, semināri

Komplektējam grupas kursiem

60 stundu kursiem " Angļu valoda (bez priekšzināšanām/ Beginner/ A1. Tas ir starta punkts tiem, kuri vēlas apgūt angļu valodu no paša sākuma, kā arī apgūt valodas pamata zināšanas, kas nepieciešamas ikdienā vai darbā ar datoru. Mācību programma ietver runāšanas prasmes attīstību, vārdu krājuma ieguvi, gramatikas lietošanu, klausīšanās un lasīšanas prasmju apguvi.

60 stundu kursiem "Angļu valoda iesācējiem (ar nelielām zināšanām)". Kursos piedāvājam mācīties un uzlabot angļu valodas prasmes. Nodarbībās varēs apgūt sarunas veidošanas pamatus, praktisku komunikāciju, jaunu vārdus.

Kursi notiks divas reizes nedēļā (pirmdienās, trešdienās). Kursu sākums septembrī, plānotais kursu laiks, plkst. 18.00.Kursu noslēgumā tiek izsniegta Jēkabpils TITC Apliecība.