Kursi, semināri


Augustā sāksim komplektēt grupas kursiem (kursu sākums septembris/oktobris)

42 stundu kursi "Grāmatvedības pamati". Piedāvājam grāmatvežu kursus iesācējiem, kuri kļūs par labu sākumu Jūsu karjerā. Kursu mērķis sniegt nepieciešamajā apjomā grāmatvedības zināšanas, kas ļautu, pamatojoties uz uzņēmējdarbības, grāmatvedības, nodokļu u.c. reglamentējošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem, izprast un pārzināt grāmatvedības darba organizēšanu. 

50 stundu kursi "Angļu valoda iesācējiem (ar nelielām zināšanām)". Kursos piedāvājam mācīties un uzlabot angļu valodas prasmes. Nodarbībās varēs apgūt sarunas veidošanas pamatus, praktisku komunikāciju, jaunu vārdus.

50 stundu kursi "Angļu valoda ar labām priekšzināšanām (Pre-Intermediate)". Kurss paredzēts interesentiem ar iepriekšējām angļu valodas zināšanām. Šī kursa programma ļaus sarunāties angļu valodā par visdažādākajām tēmām un uzturēt dialogus.

42 stundu kursi "Kaligrāfija". Kaligrāfija ir māksla skaisti un skaidri rakstīt rokrakstā. Kursos varēsiet apgūt jaunas prasmes - skaisti un izteiksmīgi rakstīt ar spalvu un tušu, rakstīt simbolus un dažādas rakstu zīmes. Kursos apgūsiet Romiešu kapitālrakstu, Gotisko rakstu, Slīprakstu, Copperplate.

32 stundu kursi "Dokumentu pārvaldība". Tieslietu ministrija ir izstrādājusi un 2018.gada 7. septembrī spēkā stājušies jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība". Kursu dalībnieki iegūs zināšanas un pamatprasmes dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā atbilstoši jaunajam normatīvajam regulējumam.


Kursu noslēgumā tiek izsniegta Jēkabpils TITC Apliecība.