Kursi, semināri

Aicinām pieteikties kursos:

  
60 stundu kursos "Angļu valoda iesācējiem (ar nelielām zināšanām)". Kursos piedāvājam mācīties un uzlabot angļu valodas prasmes. Nodarbībās varēs apgūt sarunas veidošanas pamatus, praktisku komunikāciju, jaunu vārdus. 
 
50 stundu kursos "Angļu valoda ar labām priekšzināšanām (Pre-Intermediate)". Kurss paredzēts interesentiem ar iepriekšējām angļu valodas zināšanām. Šī kursa programma ļaus sarunāties angļu valodā par visdažādākajām tēmām un uzturēt dialogus.
 
42 stundu kursos "Grāmatvedības pamati". Piedāvājam grāmatvežu kursus iesācējiem, kuri kļūs par labu sākumu Jūsu karjerā. Kursu mērķis sniegt nepieciešamajā apjomā grāmatvedības zināšanas, kas ļautu, pamatojoties uz uzņēmējdarbības, grāmatvedības, nodokļu u.c. reglamentējošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem, izprast un pārzināt grāmatvedības darba organizēšanu.

42 stundu kursos "Kaligrāfija". Kaligrāfija ir māksla skaisti un skaidri rakstīt rokrakstā. Kursos varēsiet apgūt jaunas prasmes - skaisti un izteiksmīgi rakstīt ar spalvu un tušu, rakstīt simbolus un dažādas rakstu zīmes. Kursos apgūsiet Romiešu kapitālrakstu, Gotisko rakstu, Slīprakstu, Copperplate.
 
32 stundu kursos "Dokumentu pārvaldība". Tieslietu ministrija ir izstrādājusi un 2018.gada 7. septembrī spēkā stājušies jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība". Kursu dalībnieki iegūs zināšanas un pamatprasmes dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā atbilstoši jaunajam normatīvajam regulējumam.
 
80 stundu kursos “Latviešu valodas apguve A1 valodas prasmes līmenī” (grupa iesācējiem).
 
64 stundu kursos “Latviešu valodas apguve C valodas prasmes līmenī”.
 
 Kursu sākums 2021.gada janvārī, 
ja to ļaus epidemioloģiskā situācija valstī.

 
 
Kursu noslēgumā tiek izsniegta Jēkabpils TITC Apliecība.