Kursi, semināri


Februārī un martā piedāvājam kursus:

24.februārī, 42 stundu kursus "Grāmatvedības pamati". Piedāvājam grāmatvežu kursus iesācējiem, kuri kļūs par labu sākumu Jūsu karjerā. Kursu mērķis sniegt nepieciešamajā apjomā grāmatvedības zināšanas, kas ļautu, pamatojoties uz uzņēmējdarbības, grāmatvedības, nodokļu u.c. reglamentējošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem, izprast un pārzināt grāmatvedības darba organizēšanu. Kursi notiek divas reizes nedēļā, vakaros. Kursu sākums plkst. 17.30.

25.februārī, 42 stundu kursus "Kaligrāfija". Kaligrāfija ir māksla skaisti un skaidri rakstīt rokrakstā. Kursos varēsiet apgūt jaunas prasmes - skaisti un izteiksmīgi rakstīt ar spalvu un tušu, rakstīt simbolus un dažādas rakstu zīmes. Kursos apgūsiet Romiešu kapitālrakstu, Gotisko rakstu, Slīprakstu, Copperplate. Kursi notiek vienu reizi nedēļā, vakarā. Kursu sākums plkst. 17.30.

2.martā, 50 stundu kursus "Angļu valoda iesācējiem (ar nelielām zināšanām)". Kursos piedāvājam mācīties un uzlabot angļu valodas prasmes. Nodarbībās varēs apgūt sarunas veidošanas pamatus, praktisku komunikāciju, jaunu vārdus. Kursi notiek divas reizes nedēļā, vakaros. Kursu sākums plkst.18.00.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta Jēkabpils TITC Apliecība.