Kursi, semināri

No 21.augusta sāksies grupu komplektēšana šādiem kursiem
(kursu sākums septembris/oktobris)


50 stundu kursi "Angļu valoda iesācējiem (ar nelielām zināšanām)". Kursos piedāvājam mācīties un uzlabot angļu valodas prasmes. Nodarbībās apgūsiet sarunas veidošanas pamatus, praktisku komunikāciju, jaunu vārdu apguvi. Cik bieži ir tā, ka valodu it kā zinām, bet sākt sarunāties ir grūti. Mācoties priecīgā un draudzīgā atmosfērā, šīs barjeras Jums zudīs. Kursi notiek divas reizes nedēļā, vakaros.

50 stundu kursi "Angļu valoda ar labām priekšzināšanām (Pre-Intermediate)"

32 stundu kursi "Dokumentu pārvaldība". Tieslietu ministrija ir izstrādājusi un 2018.gada 7. septembrī spēkā stājušies jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība". Kursu dalībnieki iegūs zināšanas un pamatprasmes dokumnetu izstrādāšanā un noformēšanā atbilstoši jaunajam normatīvajam regulējumam. Kursi notiek divas reizes nedēļā, vakaros.

42 stundu kursi "Grāmatvedības pamati". Piedāvājam grāmatvežu kursus iesācējiem, kuri kļūs par labu sākumu Jūsu karjerā. Kursu mērķis sniegt nepieciešamajā apjomā grāmatvedības zināšanas, kas ļautu, pamatojoties uz uzņēmējdarbības, grāmatvedības, nodokļu u.c. reglamentējošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem, izprast un pārzināt grāmatvedības darba organizēšanu.

42 stundu kursi "Kaligrāfija". Kaligrāfija ir māksla skaisti un skaidri rakstīt rokrakstā. Kursos varēsiet apgūt jaunas prasmes - skaisti un izteiksmīgi rakstīt ar spalvu un tušu, rakstīt simbolus un dažādas rakstu zīmes. Kursos apgūsiet Romiešu kapitālrakstu, Gotisko rakstu, Slīprakstu, Copperplate. Kursi notiek vienu reizi nedēļā, vakarā.

9 stundu kursi "Zīda apgleznošana". Zīda apgleznošana radusies senajā Ķīnā pirms vairāk kā tūkstoš gadiem un tā bijusi ne tikai viena no glezniecības izpausmēm, bet arī saziņas veids. Mūsdienās zīdu apglezno, lai izveidotu kādu aksesuāru tērpam, izmanto telpu noformēšanā un interjera priekšmetu apgleznošanā. Nodarbībās jūs iepazīsieties ar materiāliem un nepieciešamajiem zīda apgleznošanas instrumentiem, apgūsiet krāsu mācību un kompozīcijas pamatus, kā arī zīmējuma pārnešanu uz auduma. Kursi notiek sestdienā.


Kursu noslēgumā tiek izsniegta Jēkabpils TITC Apliecība.