Kursi, semināri

Aicinām pieteikties valodu kursos:


Komplektējam grupas 80 stundu kursiem “Latviešu valodas apguve A2 valodas prasmes līmenī” un 64 stundu kursiem “Latviešu valodas apguve C valodas prasmes līmenī”. Kursu sākums - septembris


Kursu norise paredzēta lietotnē Zoom (tiešsaistē), tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija, kursi notiks klātienē.   


 
Kursu noslēgumā tiek izsniegta Jēkabpils TITC Apliecība.