Latviešu valodas apguve
Ir uzsākts Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra un Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Latviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem” 2. mācību gads. Kursos tika aicināti pilnveidot latviešu valodas prasmes iedzīvotājus, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni.

Pēc diagnosticējošā sākumtesta rezultātiem, tika nokomplektētas 6 mācību grupas A1, A2, B1, B2, C1 valodas prasmes līmeņos un parakstīta vienošanās ar 60 kursantiem par mācību uzsākšanu latviešu valodas kursos.

A1 valodas prasmes līmeņa kursu norises laiks no 19.februāra līdz 13.jūnijam.
A2 valodas prasmes līmeņa kursu norises laiks no 19.februāra līdz 18.jūnijam.
B1 valodas prasmes līmeņa kursu norises laiks no 19.februāra līdz 12.jūnijam.
B2 valodas prasmes līmeņa kursu norises laiks no 19.februāra līdz 13.jūnijam.
C1 valodas prasmes līmeņa kursu norises laiks no 19.februāra līdz 18.jūnijam.
C1 valodas prasmes līmeņa kursu norises laiks no 19.februāra līdz 5.jūnijam (Pļaviņās).Aicinām mācīties bezmaksas
latviešu valodas kursos

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu projekta “Latviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros uzsāk dalībnieku reģistrāciju  latviešu valodas kursos. Aicinām kursos apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes iedzīvotājus, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni. Priekšroka – jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Mācības notiek grupās, ņemot vēra zināšanu līmeņus – A1, A2, B1, B2, C1. 

Kursi ir BEZ MAKSAS, noslēgumā kursanti kārto (arī bez maksas) pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā.

Kursu dalībnieku reģistrācija kursiem pagarināta līdz 2.februārim

Pieteikšanās: pa tālr. 65221333, e-pasts: titc@titc.lv 
Reklāmas informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.  Par reklāmas informatīvā materiāla saturu atbild Jēkabpils TITC, līgums Nr.2017.LV/LV/17/11.
Ar sekmīgu valsts valodas prasmes pārbaudi 2.augustā Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā noslēdzās projekta “Latviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem” mācību pirmais gads, jo projekta īstenošanai periods ir no šī gada 28.marta līdz 2018. gada 31.jūlijam.

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Latviešu valodas apguve”. Tas nozīmē, ka visas projekta aktivitātes - mācību kursi, mācību materiāli, valsts valodas prasmes pārbaude – ir bezmaksas.

Projektā realizēto aktivitāšu rezultātā, zinošu un pieredzējušu pedagogu Astras Bisenieces, Vinetas Mežaraupes un Zeltītes Svikšas vadībā, 30 Jēkabpils pilsētas, apkārtējo novadu un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem – mazākumtautībām, nepilsoņiem un pilsoņiem tika nodrošināta iespēja apgūt, pilnveidot vai paaugstināt savas latviešu valodas prasmes vismaz par 1 valodas prasmes pakāpi (no A1 līdz C1) profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai vai sekmīgai iekļaušanās norisei sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

Nākamais apmācību periods plānots no 2018. gada janvāra, dažādos valodas prasmes līmeņos A1, A2, B1, B2, C1, tāpēc aicinām interesēties par mācību norisi jau laikus, sekojot līdzi paziņojumiem laikrakstos “Jēkabpils Vēstis”, ‘’Brīvā Daugava”, mūsu mājas lapā vai pa tālruni 652 21333, vai personīgi Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā, Jaunā ielā 44. Pieteikšanās uz latviešu valodas kursiem paredzēta 2017.gada decembrī un 2018.gada janvārī. Uz tikšanos!Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs 30.martā uzsāka dalībnieku reģistrāciju projektā  “Latviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem” (Nr.2017.LV/LV/17/11). Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ""Latviešu valodas apguve" 2017. - 2018.gads" ietvaros.

Projekta ietvaros  tika aicināti pieaugušie iedzīvotāji, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda un kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes latviešu valodas kursos. Priekšroka tika dota jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Mācības tiek realizētas ņemot vērā kursanta valodas prasmes zināšanu līmeni. Kursi ir BEZMAKSAS, noslēgumā kursu beidzēji kārtos valsts valodas prasmes bezmaksas pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā.

Pēc diagnosticējošā sākumtesta (tests notika š.g. 18.aprīlī) rezultātiem,  tika nokomplektētas 3 mācību grupas A1, B1, C1 valodas prasmes līmeņos un parakstīta vienošanās ar 30 kursantiem par mācību uzsākšanu latviešu valodas kursos.

A1 valodas prasmes līmeņa kursu norises laiks no 24.aprīļa līdz 20.jūlijam.
B1 valodas prasmes līmeņa kursu norises laiks no 24.aprīļa līdz 11.jūlijam.
C1 valodas prasmes līmeņa kursu norises laiks no 24.aprīļa līdz 31.jūlijam.