pirmdiena, 2017. gada 19. jūnijs


Komplektējam grupas kursiem.


Piedāvājam jaunas profesionālās kompetences pilnveides programmas pedagogiem.


Mācībām pieaugušajiem 6. pieteikšanās kārtā saņemti vairāk nekā 20 000 pieteikumu