pirmdiena, 2017. gada 19. jūnijs

ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros 

nodarbinātās personas var pieteikties mācībām 

līdz 15. jūlijam


Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti

Izglītības programmu piedāvājumā ir profesionālās pilnveides izglītības programmas, moduļi (īsākas izglītības programmas), kas ir nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē, kā arī augstākās izglītības iestādes studiju kursi vai studiju moduļi no akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmām.

Izglītības programmu saturā ir norādītās galvenās mācību tēmas un risinājumi kādā plānots organizēt mācību darbu, kā arī personai nepieciešamie tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūras izglītības programmas apguvei, izglītības programmas stundu skaits un izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās).

Arī attālināto mācību kārtā mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbinātās personas, tai skaitā jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību.

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Mācību programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.